PROJEKT "ROZWÓJ FIRMY USŁUGI TURYSTYCZNE "ULA" - ROZBUDOWA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - WYCIECZKI MELEKSEM PO SANDOMIERZU" WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.